Hayal Tadında

Home » Hakkımızda

Hakkımızda

Bir Hayal’ le Şehirden İndik Köye…

Bizler, Seda, Umut ve Hayal, klasik olarak sadece İstanbul’ un hengamesinden, debdebesinden, stresinden ve bitmeyen trafiğinden sıkılarak değil, insan hayatını, dört duvar arasında sıkıştıran, sosyal ilişkileri doğallıktan uzaklaştıran ve samimiyetsizleştiren, başarı tanımını insanın sahip oldukları ile açıklayan ve çocuk yetiştirmenin bile tamamen bir proje haline getirilmiş olduğu bu yaşam düzenini red ederek,  insanoğlunun uzaklaştırılmış doğasına dönmeyi deniyoruz….

Bu amaçla, İzmir’ in, Ödemiş ilçesinin Birgi köyünde, doğallığın, samimiyetin, üretkenliğin ve sevginin bol olacağı bir sevgi çiftliği kurmaya karar verdik, adını da dünyalar güzeli biricik kızımızın adından esinlenerek Hayal Tadında koyduk.

Bir süre böyle bir ortamda yaşadıktan sonra, sizlerin de harika yerler görebileceğiniz, doğal ürünler tadabileceğiniz, harika şeyler bulabileceğiniz ve rahatlayabileceğiniz ilham verici, lüks bir konaklama yeri yaratmak için yola çıktık.

Bizler

Kimiz?

Umut Soyoğlu

Genel Sorumlu

3 üniversite mezunu, üretim, tedarik zinciri, lojistik alanında geçen 20 yıllık profesyonel hayat… Şimdi ise, belki de yapmak istediği ama hiçbir zaman bilemediği bir Hayal’ i gerçekleştiriyor. Her zaman sabırlı, en zor zamanda bile bizi ayağa kaldıran, ailemizin güvenli limanı

Hayal Soyoğlu

Kurucu

Hikayemizin baş kahramanı… Bir çiftlik kızı… İlk adımlarını attığı bu doğal ortam ona inanılmaz bir doğa sevgisi, bitmek bilmeyen bir merak duygusu, güçlü bir sosyal iletişim gücü, olaylara çok farklı açılardan bakabilme ve yaratıcılık kabiliyetleri kazandırdı. Çiftliğin tüm PR faaliyetlerini yürütüyor….

Seda Aydın Soyoğlu

Genel Sorumlu

Kimyager, kalite güvence profesyoneli, iş güvenliği uzmanı, muhteşem bir anne ve eş… Ama en önemlisi, hırsıyla, detaycılığıyla, sabrıyla ve öz güveni ile şimdi kendi Hikayesinin patronu… Başka bir hayatın mümkün olduğunu, bu hayatta, ailecek de bir değer yaratılabileceğini bizzat göstermiş… Belki de birçok genç ve akranlarına ilham olacak bir hikayenin parçası…

Youtuber

Misafirlerimiz

Sürdürülebilirlik

SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 • Sürdürülebilir turizm kriterlerine uygun politikasına uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi ve gereken kaynağı sağlamayı,
 • Tesisimizin tabi olduğu ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri takip ederek gereklerini yerine getirmeyi,
 • Tüm paydaşlarla enerji, su, doğal kaynakların, yerel tedarikçilerin desteklenmesi ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
 • Enerji ve doğal kaynak kullanımını etkin yöneterek, kaynak verimliliğini artırmayı,
 • Doğal çevre ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerimizi dikkate alarak kullandığımız malzemelerin ve ürünlerin çevresel etkilerini en aza indirmeyi,
 • Doğal ve kültürel mirası korumayı,
 • Din, mezhep, dil, ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayrım gözetmeksizin eşitlik sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş güvenliğini ve sağlığını ön planda tutmayı,
 • Otellerin bulunduğu bölgelerin kalkınması, toplumun refah seviyesinin artması, ekonomik ve sosyal olarak ileri gitmesi için projeler üretmek veya bu tür projelere destek vermek, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etme ve toplumun gelişimine katkı sağlamayı,
 • Yerel halkın istihdamını artırmak ve yerel halkı güçlendirmeyi,
 • Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yeterli insan, teknoloji ve finansal kaynağı temin etmeyi ve bu kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
 • Enerji ve su tüketimini azaltmayı, enerji ve su verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmayı, bunları uygulamayı ve sonuçlarını takip etmeyi,
 • Sıfır atık, atıkların azaltılması, kimyasal kullanımın azaltılması için çevreye duyarlı ve verimli ürünlerin satın amayı ve tedarik etmeyi,
 • Dünya üzerinde ve bölgemizde giderek büyüyen kuraklık sebebiyle, su tasarruf önlemlerini arttırmayı,
 • Bölge ve tesisimiz çevresinde yaşayan canlı varlıkların doğal yaşam alanlarının korunmasını sağlamayı,
 • Tüm çevre kanun, tüzük ve düzenlemelerine uyarak, hizmet verdiğimiz toplumlara, yüksek kalitede hizmet, ekonomik büyüme, çevre koruma, toplumsal katılım ve istihdam sağlamayı taahhüt ediyoruz.